Home Środki ochrony roślin Herbicydy (chwastobójcze)

Herbicydy (chwastobójcze)

 • ADENGO 315 SC

Adengo 315 SC jest najnowszym preparatem herbicydowym do stosowania w uprawie kukurydzy. Jest to herbicyd doglebowy, przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych i jednorocznych chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy. Zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje aktywne z różnych grup chemicznych. Jedna z nich to izoksaflutol znany wielu klientom z produktu Merlin, druga substancja chemiczna to tienkarbazon metylu.

Jest to herbicyd doglebowy. Zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje aktywne z różnych grup chemicznych .Tienkarbazon metylu jest inhibitorem syntazy acetylomleczanowej (ALS) blokującej aktywność określonego enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek . W efekcie następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Z kolei druga substancja aktywna: izoksaflutol jest inhibitorem syntezy barwników fotoaktywnych, która powoduje zamieranie chloroplastów w komórkach roślin. Środek działa systemicznie, pobierany jest zarówno poprzez korzenie jak i łodygi kiełkujących chwastów oraz szybko transportowany w całej roślinie. Po zastosowaniu środka chwasty nie wschodzą lub krótko po wschodach bieleją, przestają rosnąć i zamierają.

 • ALISTER GRANDE 190 OD

ALISTER GRANDE 190 OD jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego, jesiennego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.

Środek zawiera trzy substancje biologicznie czynne o uzupełniającym się sposobie działania. Diflufenikan pobierany jest przez chwasty w okresie kiełkowania, a mezosulfuron metylowy i jodosulfuron metylosodowy głównie przez liście chwastów, w sposób ograniczony przez korzenie. Działanie diflufenikanu polega na tworzeniu cienkiej warstwy herbicydu na powierzchni gleby, która niszczy chwasty wchodzące z nią w kontakt. Mezosulfuron metylowy i jodosulfuron metylosodowy wykazują działanie w pełni układowe, pobrane przez części nadziemne chwastów przemieszczają się w roślinach powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju a w konsekwencji ich zamieranie.

 • ATLANTIS 04 WG

Atlantis 04 WG to najnowszy herbicyd gwarantujący skuteczność w walce z miotłą zbożowa i niektórymi powszechnie występującymi chwastami dwuliściennymi. Produkt może być stosowany samodzielnie lub w mieszankach zbiornikowych z innymi herbicydami w ochronie zbóż ozimych.

- znakomicie zwalcza miotłę zbożową.

- elastyczny w stosowaniu do 3-4 liści do początku strzelania w źdźbło.

- doskonały partner do mieszania z herbicydami na chwasty dwuliścienne.

- bezpieczny dla zbóż i upraw następczych.

- niezawodnie eliminuje niektóre ważne gatunki chwastów dwuliściennych.

Środek jest herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez liście, w mniejszym stopniu poprzez korzenie chwastów, i przemieszczany w roślinie, powodując zahamowanie rozwoju i wzrostu chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne intensywnie rosnące, znajdujące się w fazie 2-3 liści. Widocznymi objawami działania środka są: wstrzymanie wzrostu chwastów w ciągu pierwszych kilku dni po zabiegu, pojawienie się nekrotycznych plam i postępujące powolne zamieranie roślin. Całkowite zamieranie chwastów następuje w 4-6 tygodni po zabiegu.

 • ATLANTIS 12 OD

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie.

Środek pobierany jest poprzez liście w mniejszym stopniu poprzez korzenie chwastów i przemieszczany w roślinie, powodując zahamowanie rozwoju i wzrostu chwastów.
Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne intensywnie rosnące, znajdujące się w fazie 2-3 liści. Widocznymi objawami działania środka są: wstrzymanie wzrostu chwastów w ciągu pierwszych kilku dni po zabiegu, pojawienie się nekrotycznych plam i postępujące powolne zamieranie roślin. Całkowite zamieranie chwastów następuje w 4-6 tygodni po zabiegu.

 • ATTRIBUT 70 SG

Środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, stosowany nalistnie, selektywny herbicyd o działaniu układowym, przeznaczony do powschodowego zwalczania głównie chwastów jednoliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i pszenicy jarej.

Środek wykazuje działanie układowe, pobierany jest zarówno przez korzenie, jak i liście chwastów i szybko transportowany w roślinie. Jego działanie polega na blokowaniu enzymu syntetazy acetolaktanowej (ALS) w komórkach. Skutkiem działania środka jest ograniczenie lub wstrzymanie wzrostu i karłowacenie chwastów. U nasady blaszek liściowych powstają odbarwienia prowadzące do ich zamierania. Środek działa skutecznie również na chwasty wschodzące kilka tygodni po zabiegu. Działa jednak powoli i pełen efekt chwastobójczy widoczny jest po upływie 4-6 tygodni od wykonania zabiegu.

 • BASTA 150 SL

Herbicyd o działaniu kontaktowym, zwalczający nadziemne, zielone części chwastów w uprawie warzyw i roślin sadowniczych oraz na terenach nieużytkowanych rolniczo. Preparat polecany jest również do desykacji rzepaku, upraw motylkowych (rolniczych) oraz ziemniaków.

BASTA 150 SL jest nieselektywnym środkiem chwastobójczym o działaniu wgłębnym, występującym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, niszczącym zielone, nadziemne części roślin, przeznaczonym do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych oraz niszczenia rozłogów w truskawce, do zwalczania chwastów w ogródkach działkowych, ogrodach przydomowych i na terenach rekreacyjnych, a także do desykacji następujących roślin: rzepak ozimy, ziemniak. Środek jest najbardziej skuteczny w warunkach sprzyjających intensywnemu wzrostowi chwastów.

Działanie środka na chwasty widoczne jest już po upływie 2-7 dni od zastosowania.
Działanie na chwasty Chwasty wrażliwe: bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mniszek lekarski, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest powojowaty, rumian polny, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty odporne: perz właściwy, skrzyp polny.

 • BETANAL ELITE 274 EC

Najnowocześniejszy trójskładnikowy herbicyd do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie buraków. Posiada najszerszy zakres zwalczanych chwastów i dlatego jest idealną podstawą wszystkich programów zwalczania chwastów w burakach.

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej; stosowany nalistnie. Środek przeznaczony jest do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym, buraku pastewnym, buraku ćwikłowym.

- Uniwersalny, trójskładnikowy herbicyd do ochrony buraka.

- Herbicyd o najlepszym stosunku jakości do ceny.

- Najszersze spektrum i najwyższa skuteczność.

- Unikatowa technologia formulacyjna - łatwa i bezpieczna w użyciu.

- Najwyższa selektywność dla roślin buraka.

- Bardzo szybkie wnikanie do tkanek chwastów.

- Działa skutecznie niezależnie od uwilgotnienia gleby.

- Możliwość mieszania z wieloma innymi herbicydami zarejestrowanymi w ochronie buraka.

- Bezpieczny dla środowiska naturalnego (bez szkodliwych dodatków).

Środek pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. Skutecznie zwalcza wiele gatunków chwastów. Dzięki działaniu etofumesatu poprzez glebę, środek częściowo ogranicza zachwaszczenie wtórne. Najskuteczniej zwalcza chwasty we wczesnych fazach rozwojowych w okresie ich intensywnego wzrostu.

 • BOREAL 58 WG

Zalecany w uprawie kukurydzy na ziarno i na kiszonkę.

Zalecany w programie dwuzabiegowym, w dawkach dzielonych np: pierwszy zabieg przedwschodowy - Boreal 58 WG 0,4-0,5 kg/ha + drugi zabieg po masowych wschodach chwastów, gdy są one w fazie 2 liści, a kukurydza w fazie 4-6 liści Maister 310 WG 75-100g/ha + Actirob 1l/ha. W programie dwuzabiegowym osiągnięto skuteczność odchwaszczania na poziomie 99-100%.

Skutecznie zwalcza chwasty takie jak: samosiewy rzepaku, fiołek polny, rumian polny, tobołki, taszniki, chaber, krzywoszyj polny, psianka czarna, chwastnica jednostronna, rumianowate, komosa biała i szarłat, natomiast rdest powojowy zwalczany był w 75% a iglica pospolita prawie w 80%.

Wyeliminowanie konkurencji chwastów w początkowej fazie wzrostu kukurydzy.

Skutecznie zwalcza także chwasty uodpornione na atrazynę.

Poprzez tzw."inteligentne działanie", Boreal zapewnia czyste pole bez chwastów już od wschodu kukurydzy, a efekt uaktywniania się substancji aktywnej wraz z kolejnymi opadami deszczu i z kolejnymi falami wschodzących chwastów zapewnia długotrwałe działanie i czyste pole także w późniejszym okresie.

Rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacyjnego i nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

BOREAL 58 WG jest środkiem chwastobójczym, o działaniu systemicznym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej. Stosowany doglebowo, przeznaczony jest do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych gatunków jednoliściennych w uprawie kukurydzy. Flufenacet pobierany przez korzenie i częściowo przez liście chwastów, hamuje podziały komórek w merystemach wierzchołkowych. Izoksaflutol, jest inhibitorem syntezy barwników fotoaktywnych. Po zastosowaniu środka chwasty nie wschodzą lub krótko po wschodach bieleją i zamierają.

 • EXPERT MET 56 WG

Środek chwastobójczy w formie granulek do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo,przeznaczony głównie do zwalczania miotły zbożowej w zbożach ozimych. Zwalcza także niektóre gatunki chwastów dwuliściennych.

Środek zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje biologiczne czynne o różnym sposobie działania. Flufenacet pobierany jest przez korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów, a metrybuzyna pobierana jest głównie przez system korzeniowy, a w znacznie mniejszym stopniu przez liście. Obydwie te substancje pozostają w glebie przez wiele tygodni po zabiegu, co zabezpiecza przed kiełkowaniem kolejnych chwastów również w późniejszym okresie.
Wysokiej skuteczności działania sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się, stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub wkrótce po ich wschodach, w fazie siewek.

 • GRODYL 75 WG

Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego.Stosowany nalistnie, jest przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych (szczególnie przytulii czepnej)w jęczmieniu ozimym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, życie.

Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez korzenie oraz liście chwastów i przemieszany w roślinie, powodując wstrzymanie wzrostu i rozwoju chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 14-18 dni. Środek najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Środek zwalcza przytulię czepną niezależnie od fazy rozwojowej.

 • HUZAR 05 WG

Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie i pszenżycie ozimym.

Środek jest herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest przez korzenie oraz liście chwastów i przemieszczany w roślinie, powodując wstrzymanie rozwoju i wzrostu chwastów.
Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 14 dni.

 • HUZAR ACTIV 387 OD

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym.

Środek jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez liście oraz korzenie chwastów i przemieszczany w roślinie, powodując wstrzymanie rozwoju i wzrostu chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-4 liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 1 do 3 tygodni od wykonania zabiegu. Szybkość działania zależna jest od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów, panujących warunków atmosferycznych: temperatury, wilgotności powietrza oraz tempa wzrostu chwastów.

 • KEMIFAM SUPER KONCENTRAT 320 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych, w tym szarłata szorstkiego w buraku cukrowym, buraku pastewnym, buraku ćwikłowym.

Środek pobierany jest przez liście chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się w fazie do 2-4 liści.

 • KEMIRON KONCENTRAT 500 SC

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie. Środek przeznaczony jest do zwalczania chwastów jednorocznych w następujących roślinach: burak cukrowy, burak pastewny, złocień maruna.

Chwasty dwuliścienne pobierają środek głównie poprzez korzenie i w mniejszym stopniu poprzez liście. Chwasty jednoliścienne pobierają środek głównie poprzez część podliścieniową i w mniejszym stopniu poprzez korzenie.
Najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania.

 • KOMPLET 560 SC

KOMPLET 560 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do jesiennego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych.

Środek zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje aktywne o różnym sposobie działania. Diflufenikan pobierany jest przez korzenie kiełkujących chwastów, a zastosowany po wschodach chwastów wchłaniany jest także przez ich liście, natomiast flufenacet pobierany jest głównie przez korzenie i hipokotyl kiełkujących chwastów. Diflufenikan i flufenacet pozostają aktywne w glebie przez wiele tygodni po zabiegu, co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

 • LAUDIS 44 OD

LAUDIS 44 OD jest środkiem chwastobójczym, koncentrat w formie zawiesiny olejowej do stosowania po rozcieńczaniu wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych gatunków jednoliściennych w uprawie kukurydzy.

- Nowy standard herbicydu kukurydzianego

- Szerokie spektrum zwalczanych chwastów zarówno jednoliściennych (prosowatych) jak i dwuliściennych

- Szybkie działanie nawet w warunkach suszy

- Odporny na zmywanie przez deszcz

- Bardzo bezpieczny dla rośliny uprawnej, bez względu na odmiany

- Bez ograniczeń jeśli chodzi o uprawy następcze

Jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym, pobieranym zarówno przez liście jak i w mniejszym stopniu przez korzenie chwastów. Substancja aktywna szybko transportowana jest w całej roślinie hamując dalszy wzrost i rozwój chwastów. Mechanizm działania polega na zahamowaniu biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, czego bezpośrednim następstwem jest zniszczenie chlorofilu. Pierwsze objawy działania uwidaczniają się szybko po upływie ok. 5-7 dni od zastosowania środka. Typowe symptomy to postępujące bielenie, zasychanie i obumieranie wrażliwych gatunków chwastów.
Najskuteczniej zwalczane są młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie wschodów do fazy 2-4 liści.

 • MAISTER 310 WG

Środek chwastobójczy, w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie. Przeznaczony jest do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w kukurydzy.

- z mniejszone ryzyko wystąpienia zachwaszczenia wtórnego,

- zwiększone bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej

- wolne od chwastów pole niezależnie od wilgotności gleby

- większą elastyczność dobierania dawek i terminu stosowania

- ogranicza liczbę wschodzących chwastów

- dzięki technologii sejnera jest dobrze tolerowany przez kukurydzę

- długi okres stosowania

- wykazuje bardzo wysoką skuteczność stosowany w techologii dawek dzielonych

- rozkłada się w ciągu okresu wegetacji

- zmniejszone ryzyko wystąpienia zachwaszczenia wtórnego.

Środek jest herbicydem o działaniu systemicznym. Zawiera dwie substancje aktywne z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Pobierany jest głównie poprzez liście chwastów i przemieszczany w roślinie, powodując zahamowanie rozwoju i wzrostu chwastów. Najskuteczniej zwalcza, młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2-3 liści. Efekt chwastobójczy widoczny jest po 14-18 dniach od wykonania zabiegu.

 • MAISTER 31 OD

Maister 31 OD jest środkiem chwastobójczym, w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w uprawie kukurydzy.

Środek jest herbicydem o działaniu układowym. Zawiera dwie substancje aktywne z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Pobierany jest głównie poprzez liście chwastów i przemieszczany w roślinie, powodując zahamowanie rozwoju i wzrostu chwastów. Najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące gatunki chwastów znajdujące się w początkowym okresie wzrostu w fazie 2-3 liści. Efekt chwastobójczy widoczny jest po 14-18 dniach od wykonania zabiegu.

 • METRON KONCENTRAT 500 SC

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym.

Metamitron pobierany jest głównie przez korzenie a w znacznie mniejszym stopniu przez liście chwastów. Natomiast etofumesat wchłaniany jest głównie przez część podliścieniową. Środek najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni. Odpowiednie uwilgotnienie gleby sprzyja lepszemu pobieraniu środka, co potęguje efekt chwastobójczy. Obie substancje aktywne długo utrzymują się w górnej warstwie gleby, co zabezpiecza plantację przed zachwaszczeniem wtórnym.

 • PLATEEN 41,5 WG

Środek chwastobójczy w formie granulek do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo.

Środek pobierany jest głównie przez korzenie, w mniejszym stopniu przez liście chwastów. Skutecznie niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści.

 • PUMA UNIWERSAL 069 EW

Środek chwastobójczy w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie.

Środek działa systemicznie. Pobierany jest przez zielone części roślin, a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, to jest do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu. Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania, w zależności od warunków atmosferycznych. Puma Uniwersal 069 EW niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

 • SEKATOR 125 OD

SEKATOR 125 OD wyprodukowany w nowej technologii formulacyjnej ODesiÂŽ. Nowa płynna formulacja posiada wiele doskonałych właściwości, które zapewniają zwiększenie efektywności i wygodę stosowania. W nowym SEKATORZE OD podwojono zawartość substancji aktywnych, co przynosi oszczędność w transporcie i składowaniu produktu oraz ułatwia dawkowanie.
SEKATOR OD stosuje się w zmniejszonych o połowę dawkach w stosunku do poprzedniej formulacji WG:
zboża ozime = 150 ml/ha
zboża jare = 100-150 ml/ha
SEKATOR OD dzięki formulacji OD zyskał jeszcze większą siłę działania chwastobójczego. Szczególnie zauważalna jest zwiększona skuteczność zwalczania uciążliwych chwastów takich jak chaber bławatek, komosa biała i fiołek polny.

Środek chwastobójczy w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie. Przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym.

Środek jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie przez liście chwastów, w mniejszym stopniu przez korzenie i przemieszczany w roślinie, powodując zahamowanie rozwoju i wzrostu chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 14-18 dni.

 • SENCOR 70 WG

Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo i nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w ziemniaku i pomidorze.

Środek pobierany jest głównie przez korzenie, w mniejszym stopniu przez liście chwastów. Niszczy skutecznie chwasty od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści.

 

Cieplice 30
82-310 Elbląg
tel. 55 231 27 30

Zapraszamy:
pon-pt: 8.00 - 15.00
sobota: 8.00 - 12.00